Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019

Edycja XXII

XXII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku 2017" odbywa się pod patronatem:


Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Środowiska Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Patronat naukowy:


Politechniki Częstochowskiej
Politechniki Białostockiej
Politechniki Gdańskiej
Politechniki Koszalińskiej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Politechniki Łódzkiej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Politechniki Śląskiej
Politechniki Świętokrzyskiej
Politechniki Wrocławskiej

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Technical University in Zvolen-Słowacja

Patronat medialny:


Dziennik Rzeczpospolita

Polish Market

Miesięcznik "Materiały Budowlane"
"Magazyn Mosty"
"Magazyn Autostrady"
"Magazyn Kruszywa"
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany "Profile"
Portal budowlany "Murator Plus"

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Patron informacyjny
Instytut BelNIIS - Naukowo-Badawcze Krajowe Unitarne Przedsiębiorstwo Budownictwa w Mińsku - organ Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś.

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

obiekty mieszkalne
obiekty hotelarsko-turystyczne
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
obiekty użyteczności publicznej
obiekty szkolnictwa
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
obiekty ochrony środowiska
obiekty zabytkowe
elewacje i termorenowacje
najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
modernizacje dróg
modernizacje obiektów mostowych
obiekty sakralne
tereny zieleni
nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia