Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019

O Konkursie

  About contest (English version)
  Wettbewerb (Deutsch Versionen)
 Szanowni Państwo,


              Dwadzieścia jeden lat temu mieliśmy pomysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji uda nam się wypromować i... udało się, jesteśmy jedynym Konkursem tego typu. Najwyższy laur - statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.
              Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 21 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012 i liczba zgloszeń nie spada, az do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji.
Na wzór Ogólnopolskiego Konkursu inicjowane są lokalne konkursy miejskie, gminne promujące inicjatywy i dokonania lokalne.
             Po pierwszej edycji jednak nie brakowało wątpliwości. Bo okazało się, że przykładów takich udanych przedsięwzięć zmierzających do ratowania materialnego dziedzictwa narodowego nie brakuje. Jednak nie wszyscy chcieli się chwalić swoimi dokonaniami, chociaż już wtedy polski projektant i polski wykonawca dowodzili, że są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Konsekwentnie namawialiśmy, że warto się chwalić tymi sukcesami i to nie tylko tymi dużymi, na dużych obiektach, ale też modernizacjami mniejszymi, ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.
            Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami udało nam się wypracować metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych przybywa. Pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej potrafiliśmy zachować niezależność i stworzyć niepodważalny autorytet Jury Konkursu. Obiekty nagradzane są wizytówką Konkursu i pomimo upływających lat dobrze się prezentują.
            Organizujemy również spotkania i seminaria dla laureatów i osób związanych z jego ideami, co pozwala poznać opinie startujących w Konkursie inwestorów, wykonawców i projektantów. Takie spotkania nakreśląja dalsze cele i priorytety Konkursu. W codziennej pracy „Modernizacje Roku” wspiera konkursowy organ prasowy Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM (Remont, Odbudowa, Modernizacja) oraz strona internetowa.Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym kolejne edycje Konkursu jest wręczenie nagród
i wyróżnień, które odbywa się z udziałem przedstawicieli ministerstw w szacownym miejscu cennym kulturowo
i związanym z polskimi tradycjami tj. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.
            Jako organizatorzy odbieraliśmy już niejednokrotnie gratulacje z rąk poszczególnych ministerstw, a nawet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej za doskonałą organizacje przebiegu Konkursu i uroczystości wręczenia nagród.

 
  Z wyrazami szacunku
  Prezes Stowarzyszenia
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
Komisarz Konkursu
 
   Roman Pikuła

Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia